170420 OKUDA 41

170420 OKUDA 41
April 21, 2017 Brookton