170420 OKUDA 30

170420 OKUDA 30
April 21, 2017 Brookton